نقشه راه توسعه آبزی پروری  ماهیان گرمابی کشور
شنبه 8 تیر 1398

نقشه راه توسعه آبزی پروری ماهیان گرمابی کشور

کتاب های منتشره سال 96    |    1225 بازدید    |    سال انتشار: 1396    |    قیمت: 240000 ریال   

خلاصه:  در اين کتاب، وضعيت موجود، بازار ماهيان دريايي، محدودیتها و تنگناها در تكثير و پرورش ماهيان دريايي، تحقيقات گذشته و جاري در داخل و خارج از كشور مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و در نهايت طرحهای تحقيقاتي و برنامه های اجرايي جهت توسعه تا سال 1404 ارائه گرديده است.

عنوان کتاب به زبان اصلی:
مؤلفین:‌ دکتر غلامرضا اسکندری و همکاران
مترجمین:
کتاب " نقشه راه توسعه آبزی پروری ماهیان دریایی " نتیجه پژوهش های مؤلفان دکتر غلامرضا اسکندری (عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور) و سایر همکاران می باشد که در 99 صفحه از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.
کتاب نقشه راه تكثير و پرورش ماهيان دريايي با اهداف: توليد پايدار ماهيان دريايي، افزايش سرانه مصرف، ايجاد جوامع توليدي پايدار، توسعه پايدار آبزی پروری، حفظ و بازسازي ذخاير دريايي، كاهش فشار بر ذخاير دريايي، افزايش بهره وری از امكانات موجود تدوین گرديده است. در اين کتاب، وضعيت موجود، بازار ماهيان دريايي، محدودیتها و تنگناها در تكثير و پرورش ماهيان دريايي، تحقيقات گذشته و جاري در داخل و خارج از كشور مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و در نهايت طرحهای تحقيقاتي و برنامه های اجرايي جهت توسعه تا سال 1404 ارائه گرديده است.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code