فرآوری خیارهای دریایی به صورت bech-de-mer   (کتابچه راهنما برای ماهیگیران جزایر اقیانوس آرام)
گروه کتاب های منتشره سال 98    |    952 بازدید    |    سال انتشار: 1398    |    قیمت: 850000 ریال   

خلاصه:  هدف از ترجمه این کتاب، ارائه اطلاعات کلی در ارتباط با خیارهای دریایی به منظور آشنایی بیشتر جامعه با این موجودات و فرآیند فرآوری آن به صورتBech-de-Mer (خیار دریایی خوراکی) می‌باشد.

عنوان کتاب به زبان اصلی: Processing sea cucumbers into beche-de-mer : a manual for Pacific
مؤلفین:‌ استیون و. پرسل
مترجمین:‌ دکتر یزدان مرادی,دکتر میلکا ناظمی,مهندس فرحناز لکزایی
كارنامه فعاليتهاي مؤسسه تحقيقات علوم شيلاتی کشور در سال 1397
گروه کتاب های منتشره سال 98    |    1107 بازدید    |    سال انتشار: 1398    |    قیمت: 350000 ریال   

خلاصه:  هدف از انتشاراین کتاب، بیان عملکرد سالانه فعالیتهای ستاد موسسه، پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی مستقر در استانهای ساحلی و غیرساحلی در هر سال و طرح دستاوردها و فعالیتهای شاخص به انجام رسیده توسط اعضاء هیأت علمی و محققین در ستاد و مراکز تابعه موسسه می‌باشد.

عنوان کتاب به زبان اصلی:
مؤلفین:‌ -دکتر ابوالفضل سپهداری ,،,گل¬اندام آل¬علی-
مترجمین: