كارنامه فعاليتهاي مؤسسه تحقيقات علوم شيلاتی کشور در سال 1397
گروه کتاب های منتشره سال 98    |    53 بازدید    |    سال انتشار: 1398    |    قیمت: 350000 ریال   

خلاصه:  هدف از انتشاراین کتاب، بیان عملکرد سالانه فعالیتهای ستاد موسسه، پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی مستقر در استانهای ساحلی و غیرساحلی در هر سال و طرح دستاوردها و فعالیتهای شاخص به انجام رسیده توسط اعضاء هیأت علمی و محققین در ستاد و مراکز تابعه موسسه می‌باشد.

عنوان کتاب به زبان اصلی:
مؤلفین:‌ -دکتر ابوالفضل سپهداری ,،,گل¬اندام آل¬علی-
مترجمین: