كارنامه فعاليتهاي مؤسسه تحقيقات علوم شيلاتی کشور در سال 1397
یک شنبه 3 آذر 1398

كارنامه فعاليتهاي مؤسسه تحقيقات علوم شيلاتی کشور در سال 1397

کتاب های منتشره سال 98    |    1218 بازدید    |    سال انتشار: 1398    |    قیمت: 350000 ریال   

خلاصه:  هدف از انتشاراین کتاب، بیان عملکرد سالانه فعالیتهای ستاد موسسه، پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی مستقر در استانهای ساحلی و غیرساحلی در هر سال و طرح دستاوردها و فعالیتهای شاخص به انجام رسیده توسط اعضاء هیأت علمی و محققین در ستاد و مراکز تابعه موسسه می‌باشد.

عنوان کتاب به زبان اصلی:
مؤلفین:‌ -دکتر ابوالفضل سپهداری ,،,گل¬اندام آل¬علی-
مترجمین:
کتاب "كارنامه فعاليتهاي مؤسسه تحقيقات علوم شيلاتی کشور در سال 1397" نتیجه گردآوری همکاران شاغل در موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور (ستاد) و سایر همکاران در پژوهشکده ها و مراکز تابعه می¬باشد که در 238 صفحه از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با رسالت انجام تحقیقات کاربردی  انتقال یافته‌های علمی و دستاوردهای پژوهشی به ذینفعان و با رویکرد توسعه تعامل با سازمانهای اجرایی و برابر سیاست‌های مدون، اقدام به اجرای طرح‌ها و پروژه‌‌های تحقیقاتی در موضوعات مختلف و متنوع شیلاتی می‌نماید. هدف از انتشار دستاوردها و فعالیت‌های ستاد موسسه، پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی مستقر در استان‌های ساحلی و غیر ساحلی در هر سال، بیان عملکرد سالانه و انتشار دستاوردها و فعالیت‌های شاخصی می‌باشد که توسط اعضاء هیأت علمی و محققین موسسه با موفقیت به انجام رسیده است. برای تحقق این مهم، با بهره‌گیری از تجهیزات آزمایشگاهی، امکانات کارگاهی و شناورهای تحقیقاتی از طریق اجرای دهها طرح و پروژه در زمینه‌های تکثیر و پرورش، ژنتیک ، مدیریت ذخایر، بهداشت و بیماریهای آبزیان، فرآوری، زیست‌فناوری، بازسازی ذخایر، اکولوژی و ارزیابی اقتصادی- اجتماعی بوده است.
امید است مجموعه حاضر اقدامی موثر در راستای آشنایی بیشتر مسئولان، ذینفعان و علاقمندان بویژه موجب افزایش بهره‌وری اثربخش و راندمان تولید در عرصه‌های مختلف شیلاتی گردد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code