نقشه راه توسعه صنعت فرآوری آبزیان کشور
شنبه 8 تیر 1398

نقشه راه توسعه صنعت فرآوری آبزیان کشور

کتاب های منتشره سال 96    |    1216 بازدید    |    سال انتشار: 1396    |    قیمت: 440000 ریال   

خلاصه:  دستیابی به سرانه مصرف بالا و سالم محصول شیلاتی یا تولید فرآورده های با ارزش بیولوژیک از آبزیان نیاز به تدوین برنامه ای جامع دارد که تمامی جوانب را مورد توجه قرار دهد.کتاب نقشه راه توسعه صنعت فرآوری آبزیان کشور با این هدف تدوین شده است.

عنوان کتاب به زبان اصلی:
مؤلفین:‌ دکتر یزدان مرادی و همکاران
مترجمین:
دانلود کتاب:دانلود
کتاب " نقشه راه توسعه صنعت فرآوری آبزیان کشور " نتیجه پژوهش های مؤلفان دکتر یزدان مرادی (عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور) و سایر همکاران می باشد که در 245 صفحه از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.
آبزیان علاوه بر مصرف به عنوان غذا از جنبه تولید فرآورده های بیولوژیک نیز حائز اهمیت هستند که بایستی در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گیرند. دستیابی به سرانه مصرف بالا و سالم محصول شیلاتی یا تولید فرآورده های با ارزش بیولوژیک از آبزیان نیاز به تدوین برنامه ای جامع دارد که تمامی جوانب را مورد توجه قرار دهد.کتاب نقشه راه توسعه صنعت فرآوری آبزیان کشور با این هدف تدوین شده است. این کتاب دارای سه فصل است. فصل اول به نقشه راه فرآوری آبزیان اختصاص دارد. دراین فصل به موضوعات تولید فرآوری های شیلاتی از جنبه های تنوع بخشی، صنعت و مشکلات و راه کاری های تحقیقاتی برای توسعه صنعت فرآوری آبزیان پرداخته شده است. فصل دوم کتاب به موضوعات محصولات شیلاتی از منظر بهداشت و حفظ کیفیت فرآورده های شیلاتی اختصاص یافته است. در فصل سوم کتاب به قابلیت ها و ظرفیت تولید انواع فرآورده های بیولوژیک داروئی، غذائی و صنعتی از آبزیان پرداخته شده است.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code