کاربرد نرم افزارR   در حوزه علوم شیلاتی
شنبه 8 تیر 1398

کاربرد نرم افزارR در حوزه علوم شیلاتی

کتاب های منتشره سال 95    |    1585 بازدید    |    سال انتشار: 1395    |    قیمت: 160000 ریال   

خلاصه:  در این مجموعه علاوه بر معرفی روش‌ های آنالیز اکولوژیک، به آماده سازی داده ها و بکارگیری نرم افزار R به عنوان نرم افزاری موثر و نوین، اشاره شده است و در متن نمونه هایی است که حاصل مطالعات و پروژه ‌های تحقیقاتی انجام شده طی سالهای گذشته در موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور بوده است .

عنوان کتاب به زبان اصلی:
مؤلفین:‌ دکتر مهناز ربانیها,دکتر محمدحسن گرامی
مترجمین:
کتاب "کاربرد نرم افزارR   در حوزه علوم شیلاتی" نتیجه پژوهش های دکتر مهناز ربانیها (عضو هیئت علمی ستاد موسسه) و آقای دکتر محمدحسن گرامی (عضو هیئت علمی ) می باشد. همچنین ویراستاری علمی این کتاب توسط آقای دکتر اباذر عرب عامری انجام شده است که در 218 صفحه از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.
با تغییرات گسترده اکولوژیک در دنیا که کشور ایران نیز از آن دور نیست، هر گونه تصمیمات مدیریتی در زمینه ‌های مختلف زیستی از جمله فعالیت ‌های تکثیر و پرورش، صید و صیادی، راه اندازی تأسیسات و مراکز صنعتی به منظور بهره برداری از منابع، نیازمند انجام مطالعات و بررسی اکولوژیک منطقه می‌ باشد که برای منظور، ضمن استفاده از روش ‌های استاندارد جمع آوری و شناسایی، بکارگیری روشهای نوین تجزیه و تحلیل آنها از اهمیت و ضرورت بیشتری برخوردار است. در این مجموعه علاوه بر معرفی روش‌ های آنالیز اکولوژیک، به آماده سازی داده ها و بکارگیری نرم افزار R به عنوان نرم افزاری موثر و نوین، اشاره شده است و در متن نمونه هایی است که حاصل مطالعات و پروژه ‌های تحقیقاتی انجام شده طی سالهای گذشته در موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور بوده است که فراگیران با شبیه ‌سازی داده ¬ها، قادر به بکارگیری آنها به منظور تحلیل داده  های خود خواهند بود و با بکارگیری تعدادی کد از یک نوع آنالیز از بسته های آماری مختلف، با روشی آسانتر پردازش اطلاعات حاصل خواهد شد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code