سند راهبردی غذای زنده و سایر آبزیان
جمعه 18 مرداد 1398

سند راهبردی غذای زنده و سایر آبزیان

کتاب های منتشره سال 95    |    1066 بازدید    |    سال انتشار: 1395    |    قیمت: 70000 ریال   

خلاصه:  در این سند تا حد امکان به گونه هایی از آبزیان که در برنامه توسعه چهارم شیلات، تدوین برنامه محصولی آنها در دستور کار قرار گرفته از جمله غذاهای زنده مصرفی در آبزی پروری، دوکفه ای، سرپایان، گاهیان دریایی و فانوس ماهیان پرداخته شده است.

عنوان کتاب به زبان اصلی: سند راهبردی غذای زنده و سایر آبزیان
مؤلفین:‌ دکتر ابوالفضل سپهداری
مترجمین:
دانلود کتاب:دانلود
کتاب "سند راهبردی غذای زنده و سایر آبزیان" نتیجه پژوهش های مولفان دکتر ابوالفضل سپهداری (عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور) و سایر همکاران می باشد که در 114 صفحه از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.
گروه "ساير آبزيان"  كه در آينده اي نه چندان دور مي تواند محور اصلي مطالعات شيلاتي كشور واقع گردد، بايستي به شكل هدفمند در برنامه هاي زمانبندي شده توسعه فعاليتهاي شيلاتي از ديدگاه بهره برداري بهينه از منابع و ذخاير ملي ، افزايش مصرف سرانه آبزيان و تنوع بخشي به محصولات مصرفي ، نگاه به بازارهاي مصرف خارجي و اشتغال زايي بنحوي شايسته مورد عنايت قرار گيرد. لذا در این سند تا حد امکان به گونه هایی از آبزیان که در برنامه توسعه چهارم شیلات، تدوین برنامه محصولی آنها در دستور کار قرار گرفته از جمله غذاهای زنده مصرفی در آبزی پروری، دوکفه ای، سرپایان، گاهیان دریایی و فانوس ماهیان  پرداخته شده است. 
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code