سند راهبردی  ماهیان استخوانی و کیلکا ماهیان دریای خزر
جمعه 18 مرداد 1398

سند راهبردی ماهیان استخوانی و کیلکا ماهیان دریای خزر

کتاب های منتشره سال 95    |    796 بازدید    |    سال انتشار: 1395    |    قیمت: 220000 ریال   

خلاصه:  تدوین برنامه راهبردی (استراتژیک) ماهیان استخوانی و کیلکا به منظور دستیابی به چشم اندازهای توسعه کشور در افق 1400 و همگام با برنامه های پنج ساله توسعه کشور (چهارم و پنجم) در حالی صورت گرفت که نکات مبهم و پیچیده بسیاری فراروی توسعه یا بهره¬برداری پایدار ماهیان استخوانی و کیلکا قرار دارد

عنوان کتاب به زبان اصلی: سند راهبردی ماهیان استخوانی و کیلکا ماهیان دریای خزر
مؤلفین:‌ -دکتر فرهاد کیمرام و همکاران-
مترجمین:
دانلود کتاب:دانلود
کتاب "سند راهبردی ماهیان استخوانی و کیلکا ماهیان دریای خزر " نتیجه پژوهشهای مؤلفان دکتر فرهاد کیمرام (عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور) و سایر همکاران می باشد که در 249 صفحه از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.
تدوین برنامه راهبردی (استراتژیک) ماهیان استخوانی و کیلکا به منظور دستیابی به چشم اندازهای توسعه کشور در افق 1400 و همگام با برنامه های پنج ساله توسعه کشور (چهارم و پنجم) در حالی صورت گرفت که نکات مبهم و پیچیده بسیاری فراروی توسعه یا بهره برداری پایدار ماهیان استخوانی و کیلکا قرار دارد و بسیاری از اختلاف نظرها در مورد جایگاه مطلوب شیلات در اقتصاد ملی، اهداف و سیاستهای بخش از تفاوت در مبانی نظری تحلیل بخش و مفروضات ضمنی بکار رفته در مباحث مربوط، سرچشمه می¬گیرد. در این راستا برنامه راهبردی ماهیان استخوانی و کیلکا با استفاده از تجربیات کلیه اساتید، محققین، تعاونیهای صیادی، مدیران و کارشناسان ذیربط و با تشکیل کمیته های تخصصی شامل کمیته بیولوژی و ارزیابی ذخایر، اکولوژی، زیست فن-آوری و فرآوری آبزیان، تکنولوژی صید، بررسی اجتماعی ـ اقتصادی، بازسازی و مدیریت بهره¬برداری آبزیان و بهداشت و بیماریهای آبزیان تدوین گردید. امید است کمبودها در حین اجرایی شدن برنامه های پیشنهادی در بخشهای اجرا و تحقیقات، برطرف و شاهد شکوفایی صنعت صید ماهیان استخوانی و کیلکا باشیم که بدون در نظرگرفتن معیارها و شاخصهای مدیریت بر ذخیره و بهره¬برداری مسئولانه امکانپذیر نمی باشد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code