سند راهبردی ماهیان خاویاری
جمعه 18 مرداد 1398

سند راهبردی ماهیان خاویاری

کتاب های منتشره سال 95    |    1415 بازدید    |    سال انتشار: 1395    |    قیمت: 190000 ریال   

خلاصه:  با توجه به ارزيابي وضع موجود، توانمندي ها و همچنين به منظور حفاظت، بهره برداري و توسعه پايدار از ذخاير تاسماهيان درياي خزر " سند راهبردي ماهيان خاوياري" با مشاركت اساتيد محترم دانشگاهها، محققين، كارشناسان، مديران شيلاتي و نمايندگان بخش اجرا تهيه و تدوين گرديد

عنوان کتاب به زبان اصلی: سند راهبردی ماهیان خاویاری
مؤلفین:‌ -دكتر محمد پورکاظمی و همکاران-
مترجمین:
دانلود کتاب:دانلود
کتاب "سند راهبردی ماهیان خاویاری" نتیجه پژوهش ¬های مؤلفان آقای دکتر محمد پورکاظمی (عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور) و سایر همکاران می باشد که در 452 صفحه از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.
با توجه به ارزيابي وضع موجود، توانمندي ها و همچنين به منظور حفاظت، بهره برداري و توسعه پايدار از ذخاير تاسماهيان درياي خزر " سند راهبردي ماهيان خاوياري" با مشاركت اساتيد محترم دانشگاهها، محققين، كارشناسان، مديران شيلاتي و نمايندگان بخش اجرا تهيه و تدوين گرديد که اجراي كامل و بموقع برنامه مي تواند ضمن حفظ و احياء ذخاير طبيعي ماهيان خاوياري بستري مناسب را براي توسعه پرورش ماهيان خاوياري و بازسازي ذخاير به عنوان تضمين توليد و حفظ جايگاه خاويار ايران در عرصه هاي بين المللي فراهم نماید.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code