سند راهبردی ماهیان گرمابی
جمعه 18 مرداد 1398

سند راهبردی ماهیان گرمابی

کتاب های منتشره سال 95    |    1051 بازدید    |    سال انتشار: 1395    |    قیمت: 130000 ریال   

خلاصه:  سند مذکور بر مبنای اطلاعات موجود درکشور ، آخرین عملکرد تولید ماهیان گرمابی در حوزه های مختلف تولید به عنوان مبانی و نیز رویکرد به اهداف کمی و کیفی برنامه چهارم شیلات ایران تدوین گردیده است.

عنوان کتاب به زبان اصلی: سند راهبردی ماهیان گرمابی
مؤلفین:‌ -دكتر همایون حسین زاده صحافی و همکاران-
مترجمین:
دانلود کتاب:دانلود
کتاب "سند راهبردی ماهیان گرمابی" نتیجه پژوهش های مؤلفان دکتر همایون حسین زاده صحافی (عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور) و سایر همکاران می باشد که در 332 صفحه از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.
سند مذکور بر مبنای اطلاعات موجود درکشور ، آخرین عملکرد تولید ماهیان گرمابی در حوزه های مختلف تولید به عنوان مبانی و نیز رویکرد به اهداف کمی و کیفی برنامه چهارم شیلات ایران تدوین گردیده است.بر این اساس تمامی فعالیتهای مرتبط با تحقیقات تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی در 13 طرح جامع پیشنهاد گردیده است که برای هر یک شرح تفضیلی ، نیازها و طرح های مربوطه لحاظ گردیده است. لذا در بازنگری سند برنامه چهارم در حوزه ماهیان گرمابی که تحت عنوان برنامه راهبردی تحقیقات ماهیان گرمابی محسوب می شود، از نظریات اساتید دانشگاه، فعالین آبزی پروری (در قالب تعاونی ها و اتحادیه ها) و نمایندگان بخش اجرا برای تدوین سند حاضر استفاده گردیده است.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code