كارنامه فعاليتهاي مؤسسه تحقيقات علوم شيلاتی کشور در سال 1394
جمعه 18 مرداد 1398

كارنامه فعاليتهاي مؤسسه تحقيقات علوم شيلاتی کشور در سال 1394

کتاب های منتشره سال 95    |    1063 بازدید    |    سال انتشار: 1395    |    قیمت: 160000 ریال   

خلاصه:  هدف از انتشاراین کتاب، بیان عملکرد سالانه فعالیتهای ستاد موسسه، پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی مستقر در استانهای ساحلی و غیرساحلی در هر سال و طرح دستاوردها و فعالیتهای شاخص به انجام رسیده توسط اعضاء هیأت علمی و محققین در ستاد و مراکز تابعه موسسه می‌باشد.

عنوان کتاب به زبان اصلی: كارنامه فعاليتهاي مؤسسه تحقيقات علوم شيلاتی کشور در سال 1394
مؤلفین:‌ -دکتر ابوالفضل سپهداری ,گل¬اندام آل¬علی و همکاران-
مترجمین:
دانلود کتاب:دانلود
کتاب " كارنامه فعاليتهاي مؤسسه تحقيقات علوم شيلاتی کشور در سال 1394" نتیجه گردآوری همکاران شاغل در موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور (ستاد) و سایر همکاران در پژوهشکده ها و مراکز تابعه می¬ باشد که در 200 صفحه از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با رسالت انجام تحقیقات کاربردی و رویکرد توسعه تعامل با سازمانهای اجرایی و برابر سیاست های مدون، اقدام به اجرای طرحها و پروژه‌‌ های تحقیقاتی در موضوعات شیلاتی می نماید. هدف از انتشار فعالیتهای ستاد موسسه، پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی مستقر در استانهای ساحلی و غیرساحلی در هر سال، بیان عملکرد سالانه و طرح دستاوردها و فعالیتهای شاخص به انجام رسیده توسط اعضاء هیأت علمی و محققین موسسه است که با در اختیار داشتن تجهیزات آزمایشگاهی، امکانات کارگاهی و شناورهای تحقیقاتی به اجرای دهها طرح و پروژه در زمینه موضوعات مختلف شیلاتی از جمله تکثیر و پرورش، ژنتیک، مدیریت ذخایر، بهداشت و بیماریهای آبزیان، فرآوری، بیوتکنولوژی، بازسازی ذخایر، اکولوژی و بررسی مسائل اقتصادی- اجتماعی می پردازد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code