سوخت زیستی از ریزجلبک ها
جمعه 18 مرداد 1398

سوخت زیستی از ریزجلبک ها

کتاب های منتشره سال 94    |    1531 بازدید    |    سال انتشار: 1394    |    قیمت: 100000 ریال   

خلاصه:  در این مجموعه، به روند تهیه سوخت بیودیزل با ايجاد شرايط كشت از مرحله آزمايشگاهي تا توليد انبوه و با شناسايي گونه هايي از ريزجلبك ها كه توانايي توليد روغن با درصد بالا را در خود دارند، کشت انجام شده، برداشت محصول صورت گرفته و بعد از عمل آوری جلبک، روغن استخراج و مسير تا توليد بيوديزل پرداخته شده است.

عنوان کتاب به زبان اصلی: A look back at the U.S. Department of Energy's Aquatic Species Program; Biodiesel from Algae: close-out report
مؤلفین:‌ جان شی هان و همکاران
مترجمین:‌ دکتر محمود حافظیه,مهندس حمیرا حسین پور,مهندس سمیرا حافظیه
دانلود کتاب:دانلود
کتاب سوخت زیستی از ریزجلبک ها از سوی دکتر محمود حافظیه (عضو هیئت علمی موسسه) و با همکاری خانم ها حمیرا حسین پور و سمیرا حافظیه ترجمه گردیده است. همچنین ویراستاری علمی این کتاب از سوی عضو هیئت علمی موسسه (مهندس محمدرضا حسینی) انجام شده است  که در   237   صفحه از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.
بحران انرژي استفاده از سوختهاي پاك و تجديد پذير را بسيار توجيه پذير نموده است. از جمله اين سوخت ها، بيوديزل است كه طي فرآيند ترانس استريفيكاسيون و با بكارگيري يك الكل، كاتاليزور اسيدي، بازي، آنزيمي يا مواد معدني، از روغن هاي مختلف گياهي، حيواني و ضايعاتي توليد مي گردد. از آنجاییكه كشت محصولات گياهي خوراكي به منظور توليد سوخت زيستي بخصوص در ايران كه با محدوديت منابع سطح زير كشت و آب شيرين مواجه است، مقرون به صرف نيست، بهره گيري از جلبك ها به منظور توليد بيوديزل تنها راه حل توليد سوخت هاي زيستي و پاك در اين كشور است. در این مجموعه، به روند تهیه سوخت بیودیزل با ايجاد شرايط كشت از مرحله آزمايشگاهي تا  توليد انبوه و با شناسايي گونه هايي از ريزجلبك ها كه توانايي توليد روغن با درصد بالا را در خود دارند، کشت انجام شده، برداشت محصول صورت گرفته و بعد از عمل آوری جلبک، روغن استخراج و مسير تا توليد بيوديزل پرداخته شده است.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code