کوسه ماهی های خلیج فارس و دریای عمان (مورفولوژی، آناتومی، فیزیولوژی و رفتارشناسی)
شنبه 19 مرداد 1398

کوسه ماهی های خلیج فارس و دریای عمان (مورفولوژی، آناتومی، فیزیولوژی و رفتارشناسی)

کتاب های منتشره سالهای 73 - 93    |    1579 بازدید    |    سال انتشار: 1393    |    قیمت: 120000 ریال   

خلاصه:  مباحث این اثر عمدتا بر محور های شناخت و درک خصوصیات عمومی و اختصاصی کوسه ماهی ها و نیز شناخت ویژگی های زیستی و فیزیولوژیک نظیر ساختمان بدن و تنوع شکل ، تغذیه ، تولید مثل، تنفس ، حواس و رفتار و عملکرد این اندام ها استوار گردیده است.

عنوان کتاب به زبان اصلی: کوسه ماهی های خلیج فارس و دریای عمان (مورفولوژی، آناتومی، فیزیولوژی و رفتارشناسی)
مؤلفین:‌ دکتر همایون حسین زاده صحافی
مترجمین:
دانلود کتاب:دانلود
کتاب " کوسه ماهی های خلیج فارس و دریای عمان (مورفولوژی، آناتومی، فیزیولوژی و رفتارشناسی)" نتیجه پژوهش ‌های مولف دکتر همایون حسین زاده صحافی (عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور) میباشد. همچنین ویراستاری علمی این کتاب از سوی عضو هیئت علمی موسسه (آقای دکتر فرهاد کی مرام) انجام شده است که از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.
مباحث این اثر عمدتا بر محور های شناخت و درک خصوصیات عمومی و اختصاصی  کوسه ماهی ها و نیز شناخت ویژگی های زیستی و فیزیولوژیک نظیر ساختمان بدن و تنوع شکل ، تغذیه ، تولید مثل، تنفس ، حواس و رفتار و عملکرد این اندام ها استوار گردیده است. در عین حال موضوعاتی نظیر تنوع گونه ای ، پراکندگی  جغرافیایی و کاربردهای این گروه از آبزیان در کنار آمار صید جهانی از دیگر موضوعات مورد توجه در این مجموعه بوده و در کنار توضیحات مبسوط به ارائه برخی از تصاویر گونه های خلیج فارس و دریای عمان و نیز تصاویر کالبد شناسی پرداخته شده است.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code