ایمنی شناسی ماهی و سخت پوستان
شنبه 19 مرداد 1398

ایمنی شناسی ماهی و سخت پوستان

کتاب های منتشره سالهای 73 - 93    |    799 بازدید    |    سال انتشار: 1392    |    قیمت: 0 ریال   

خلاصه:  این کتاب به افزایش آگاهی محققان از عملکرد سیستم ایمنی ماهیان و سخت پوستان میپردازد.

عنوان کتاب به زبان اصلی: Fish and shellfish immunology: An introduction
مؤلفین:‌ پ.سواین.ک. پ ,ساهو-اس. آیاپان
مترجمین:‌ دکتر رضا پورغلام ,مهندس ابوالفضل مهدوی
کتاب " ایمنی شناسی ماهی و سخت پوستان " از سوی دکتر رضا پورغلام (عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور) و مهندس ابوالفضل مهدوی ترجمه گردیده است که از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.
ايمني شناسي آبزيان روز به روز در حال گسترش بوده و افق‌هاي بيشتري را در عرصه علوم شيلاتي تسخير مي‌نمايد. باتوجه به جايگاه كليدي ماهيان در درخت تكاملي ونیز توسعه روش‌هاي پرورش متراكم  آبزیان آگاهی بیشتر از چگونگی عملکرد  سيستم ايمني آنها  اهمیت ویژه‌ای می یابد که این کتاب به افزایش آگاهی محققان از عملکرد سیستم ایمنی ماهیان و سخت پوستان میپردازد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code