استانداردهاي ايمني غذا
یک شنبه 20 مرداد 1398

استانداردهاي ايمني غذا

کتاب های منتشره سالهای 73 - 93    |    832 بازدید    |    سال انتشار: 1390    |    قیمت: 80000 ریال   

خلاصه:  مجموعه حاضر با نگاه مديريت در اعمال استانداردها براي تأمين سلامت و ايمني مواد غذايي تأليف شده است و فراهم كردن غذاي سالم از جنبه‌هاي بهداشتي و شيميايي و كنترل مواد غذايي براساس استانداردهاي بين‌المللي و قوانين مملكتي تأكيد شده است.

عنوان کتاب به زبان اصلی: استانداردهاي ايمني غذا
مؤلفین:‌ دكترحامد اهري ,دكتر عباسعلي مطلبي ,دكتر اميرعلي انوار ,دكتر نرگس موركي
مترجمین:
دانلود کتاب:دانلود
کتاب " استانداردهاي ايمني غذا " از سوی دکتر حامد اهری  (عضوهیات علمی دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذائی واحد علوم وتحقیقات تهران) و دکتر عباسعلی مطلبی (عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور) و سایر همکاران تألیف گردیده است. همچنین ویراستاری علمی این کتاب از سوی آقای دكتر نوردهر رکنی (استاد و عضوهیات علمي دانشگاه تهران) انجام شده است که در 497 صفحه از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.
پرداختن به ايمني غذا در ابعاد مختلف بويژه با نگاه مديريتي بيش از پيش احساس مي‌شود و در اين راستا برنامه‌هاي گسترده و طرح‌هاي جامع و كلاني در كشور و در دنيا تدريس و طراحي مي‌شود كه از مرحله توليد (مزرعه)، تا روي ميز غذا با بكارگيري استانداردهاي مختلف از جمله GAP ، GMP ، HACCP ، ايزوها و ساير استانداردها به همراه تدابير مديريتي مربوطه، غذاي توليد شده مراقبت و حفظ شود و اطمينان لازم در مصرف‌كننده ايجاد تا با اطمينان خاطر اين فرآورده را مصرف نمايد و از منظر ديگر ،‌اين امكان براي توليد كننده و عرضه‌كننده فراهم شود كه هزينه‌هاي مربوط به توليد و نگهداري كاهش يافته و مصرف‌كننده امكان دسترسي بيشتر به منابع غذايي موردنياز را داشته باشد. 
مجموعه حاضر  با نگاه مديريت در اعمال استانداردها براي تأمين سلامت و ايمني مواد غذايي تأليف شده است و  فراهم كردن غذاي سالم از جنبه‌هاي بهداشتي و شيميايي و كنترل مواد غذايي براساس استانداردهاي بين‌المللي و قوانين مملكتي تأكيد شده است.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code