راهنماي كاربردي مخاطرات، ايمني و بهداشت در امور پژوهشي و آزمايشگاهي ) جلد اول : آشنايي با انواع مخاطرات و ارگونومي در آزمايشگاه(
چهارشنبه 23 مرداد 1398

راهنماي كاربردي مخاطرات، ايمني و بهداشت در امور پژوهشي و آزمايشگاهي ) جلد اول : آشنايي با انواع مخاطرات و ارگونومي در آزمايشگاه(

کتاب های منتشره سالهای 73 - 93    |    700 بازدید    |    سال انتشار: 1389    |    قیمت: 50000 ریال   

خلاصه:  هدف اصلی از تدوين اين كتاب ارائه اطلاعات علمی مناسب برای تمامی افرادي است كه به ‌طور مستمر یا موقت در آزمايشگاه‌ها، بويژه آزمايشگاه‌هاي مختلف مراكز پژوهشی و آموزشی مشغول بکار می‌باشند

عنوان کتاب به زبان اصلی: راهنماي كاربردي مخاطرات، ايمني و بهداشت در امور پژوهشي و آزمايشگاهي ) جلد اول : آشنايي با انواع مخاطرات و ارگونومي در آزمايشگاه(
مؤلفین:‌ -دکتر نيما پورنگ ,مهندس مهرناز بني‌اعمام-
مترجمین:
دانلود کتاب:دانلود
کتاب " راهنماي كاربردي مخاطرات، ايمني و بهداشت در امور پژوهشي و آزمايشگاهي (جلد اول : آشنايي با انواع مخاطرات و ارگونومي در آزمايشگاه)" نتیجه پژوهش ‌های مولفان آقای دکتر نیما پورنگ  (عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور) و مهندس مهرناز بین اعمام میباشد که در 261 صفحه از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.
هدف اصلی از تدوين اين كتاب ارائه اطلاعات علمی مناسب برای تمامی افرادي است كه به ‌طور مستمر یا موقت در آزمايشگاه‌ها، بويژه آزمايشگاه‌هاي مختلف مراكز پژوهشی و آموزشی مشغول بکار می‌باشند و  تلاش شده است با بهره‌گیری از منابع علمی متنوع و استفاده از تصاویر و شکل‌های مرتبط، ضمن ارتقاء آگاهی‌های عمومی افراد شاغل در آزمايشگاه‌ها در زمینه‌های مورد نظر، اطلاعاتی کاملاً کاربردی و مفید در اختیار آنها قرار گیرد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code