سند  راهبردي توسعه تحقيقات شيلات و آبزيان كشور
چهارشنبه 23 مرداد 1398

سند راهبردي توسعه تحقيقات شيلات و آبزيان كشور

کتاب های منتشره سالهای 73 - 93    |    879 بازدید    |    سال انتشار: 1389    |    قیمت: 35000 ریال   

خلاصه:  موسسه تحقيقات شيلات ايران با تشكيل ستاد تدوين برنامه راهبردي با مسئوليت رياست موسسه و همچنين معاونت محترم پژوهشي موسسه بعنوان هماهنگ كننده ومديرتلفيق برنامه‌ها وتفويض مسئوليت به 7 نفر از محققين ارشد و مجرب موسسه و مراكز تحقيقاتي تابعه، موفق به تدوين برنامه هاي راهبردي محصولي حوزه شيلات وآبزيان كشوردر افق چشم انداز 1404 گرديد.

عنوان کتاب به زبان اصلی: سند راهبردي توسعه تحقيقات شيلات و آبزيان كشور
مؤلفین:‌ -دكتر عباسعلي مطلبي ,دكتر مصطفي شريف‌روحاني-
مترجمین:
دانلود کتاب:دانلود
کتاب " سند راهبردي توسعه تحقيقات شيلات و آبزيان كشور " از سوی پژوهشگران دکتر عباسعلي مطلبي ، مصطفي شريف‌روحاني (اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور) تدوین شده است که که در 171 صفحه از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.
با عنايت به ضرورت برنامه ريزي و هماهنگي كليه فعاليتها و اقدامات علمي و اجرايي در حوزه وزارت جهاد كشاورزي، در سال 1386 تدوين 7 برنامه با رويكرد محصولي به موسسه تحقيقات شيلات ايران محول گرديد. موسسه تحقيقات شيلات ايران با تشكيل ستاد تدوين برنامه راهبردي و كميته هاي تدوين متشكل از مديران و كارشناسان ارشد دستگاههاي اجرائي ذيربط، اساتيد دانشگاه‌ها، محققين و كارشناسان موسسه و مراكز تابعه و نمايندگان اتحاديه ها و تشكل هاي صنفي شروع به فعاليت نموده و موفق به تدوين برنامه هاي راهبردي محصولي حوزه شيلات وآبزيان كشوردر افق چشم انداز 1404 گرديد. 
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code