مدیریت و برنامه ریزی شیلاتی
چهارشنبه 23 مرداد 1398

مدیریت و برنامه ریزی شیلاتی

کتاب های منتشره سالهای 73 - 93    |    810 بازدید    |    سال انتشار: 1389    |    قیمت: 50000 ریال   

خلاصه:  مطالب اين كتاب در راستاي اهمیت روزافزون منابع آبزي در اقتصاد جوامع و نقش مؤثر مديريت و برنامه ريزي شيلاتي براي توسعه پایدار بهره برداري از ذخایر و منابع آبزي تدوين شده و به نگاه نوین مدیریت با رويكرد بازار محوري و پايداري در عرصه بازارهای هدف در دو بخش مديريت و برنامه‌ريزي پرداخته است.

عنوان کتاب به زبان اصلی: مدیریت و برنامه ریزی شیلاتی
مؤلفین:‌ -دكتر حسن صالحي-
مترجمین:
دانلود کتاب:دانلود
کتاب " مديريت و برنامه‌ريزي شيلاتي " نتیجه پژوهش ‌های مولف آقای دکتر حسن صالحی (عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور) می باشد که در 299 صفحه از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.
با توجه به اهمیت روزافزون منابع آبزي در اقتصاد جوامع و نقش بلابديل مديريت و برنامه ريزي شيلاتي براي توسعه پایدار بهره برداري از ذخایر و منابع آبزي و نگاه نوین مدیریت با رويكرد بازار محوري و پايداري در حضور در بازارهای هدف، پرداختن به مدیریت و برنامه ريزي شيلاتي از اهمیت ویژه اي برخوردار مي باشد.
مطالب اين كتاب در راستاي  اهمیت روزافزون منابع آبزي در اقتصاد جوامع و نقش مؤثر مديريت و برنامه ريزي شيلاتي براي توسعه پایدار بهره برداري از ذخایر و منابع آبزي تدوين شده و به نگاه نوین مدیریت با رويكرد بازار محوري و پايداري در عرصه بازارهای هدف در دو بخش مديريت و برنامه‌ريزي پرداخته است. 
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code