تغذیه و غذادهي ماهی و سخت‌پوستان
چهارشنبه 23 مرداد 1398

تغذیه و غذادهي ماهی و سخت‌پوستان

کتاب های منتشره سالهای 73 - 93    |    710 بازدید    |    سال انتشار: 1388    |    قیمت: 45000 ریال   

خلاصه:  با توجه به اینکه مديريت تغذيه در مزارع پرورشي كشور از سطح مطلوبي بهره‌مند نيست و مهمترين راهكار، ارتقاء دانش فني پرورش دهندگان است است كه كتاب مزبور حاوي اطلاعات كاملي در مباحث مرتبط با تغذيه و غذادهي ماهي و سخت‌پوستان براي آبزي‌پروران است.

عنوان کتاب به زبان اصلی: Nutrition et alimentation des poisons et crustaces
مؤلفین:‌ ج. گيوم و دیگران
مترجمین:‌ دکتر مرتضی علیزاده
دانلود کتاب:دانلود
کتاب " تغذيه و غذادهي ماهي و سخت‌پوستان " از سوی دکتر مرتضی علیزاده (عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور) ترجمه گردیده است. همچنین ویراستاری علمی این کتاب از سوی آقای دکتر ابوالفضل سپهداری (عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشر) انجام شده است که در 510 صفحه از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.
ایران نیز از جمله کشورهایی است که طی دهه گذشته بیشترین میزان رشد آبزی پروری را در جهان داشته است. رشد این صنعت در کشور ما که عمدتا بر اساس پرورش نیمه متراکم و متراکم آبزیان است، بیشتر ناشی از پتانسیل بالای تولید،استقبال سرمایه گذاران و نیز تلاش های صورت گرفته توسط سازمان های مرتبط با آبزی پروری بوده است.بهبود شناخت ما از احتیاجات غذایی گونه های ماهی و میگو در افزایش تولیدات آبزی پروری نقش مهمی داشته است بطوریکه در حال حاضر صنعت جهانی خوراک های آبزیان پرورشی توسعه و تکامل زیادی یافته و خوراک های تخصصی شده و متنوعی تولید و عرضه میشوند. این دستاورد ها حاصل تلاش محققین و بازنگری مداوم استراتژی های تغذیه ای آبزی پروران است.
با توجه به  اهميت غذا و غذادهي در آبزي‌پروري و اختصاص بخش قابل توجهي از هزينه‌هاي جاري پرورش به تأمين غذا، تدوين استراتژي غذادهي از جايگاه ويژ‌ه‌اي در مديريت پرورش برخوردار است. ولي مديريت تغذيه در مزارع پرورشي كشور از سطح مطلوبي بهره‌مند نيست و مهمترين راهكار،  ارتقاء دانش فني پرورش دهندگان است است كه كتاب مزبور حاوي اطلاعات كاملي در مباحث مرتبط با تغذيه و غذادهي ماهي و سخت‌پوستان براي آبزي‌پروران است. 
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code