سازمانهاي بين‌المللي و شيلات
چهارشنبه 23 مرداد 1398

سازمانهاي بين‌المللي و شيلات

کتاب های منتشره سالهای 73 - 93    |    554 بازدید    |    سال انتشار: 1388    |    قیمت: 30000 ریال   

خلاصه:  با توجه به ضرورت همكاري با سازمان‌هاي بين‌المللي و لزوم ارتباط با اينگونه سازمانها اقدام به گردآوري مطالب در مجموعه حاضر براي آشنايي دست‌اندركاران با اين قبيل سازمان‌هاي بين‌المللي گرديده است.

عنوان کتاب به زبان اصلی: سازمانهاي بين‌المللي و شيلات
مؤلفین:‌ دكتر تورج ولي‌نسب,دكتر عباسعلي مطلبي ,مهندس نرگس جوادزاده
مترجمین:
دانلود کتاب:دانلود
کتاب " سازمان‌هاي بين‌المللي و شيلات " از سوی دكتر تورج ولي‌نسب و دكتر عباسعلي مطلبي (اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور) و مهندس نرگس جوادزاده تدوین شده و ویراستاری علمی این کتاب از سوی مهندس مهدي نصراله‌زاده‌شيرازي (کارشناس سازمان شیلات ایران) انجام شده است که در 196 صفحه از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.
با توجه به حدود دو دهه همكاري و فعاليت در زمينه هاي شيلاتي و تاكيد بر ضرورت گسترش همكاريهاي بين المللي، همواره مشاهده گرديده كه بسياري از همكاران شيلاتي،‌ دانشجويان و حتي اساتيد دانشگاهي بطور كامل با اهميت موضوع سازمانهاي بين المللي، اهداف، سياستها  و چارت سازماني سازمانهاي بين المللي مختلف آشنايي كامل نداشته و لذا انگيزه اصلي در تدوين و نگارش اين كتاب،‌ فقدان منابع علمي كافي به زبان فارسي در اين زمينه بوده است.
با توجه به ضرورت همكاري با سازمان‌هاي بين‌المللي و لزوم ارتباط با اينگونه سازمانها اقدام به گردآوري مطالب در مجموعه حاضر براي آشنايي دست‌اندركاران با اين قبيل سازمان‌هاي بين‌المللي گرديده است. 
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code