دستورالعمل تكثير مصنوعي كفال خاكستري  (Mugil cephalus L.)
چهارشنبه 23 مرداد 1398

دستورالعمل تكثير مصنوعي كفال خاكستري (Mugil cephalus L.)

کتاب های منتشره سالهای 73 - 93    |    1070 بازدید    |    سال انتشار: 1385    |    قیمت: 22000 ریال   

خلاصه:  هدف از تهيه اين دستورالعمل ايجاد يك راهنماي عملي براي توليد بچه ماهي نورس كفال خاكستري در مراكز تكثير و نيز كسب اطلاعات پايه‌اي براي متصدي آن مي‌باشد

عنوان کتاب به زبان اصلی: Hatchery manual for the artificial propagation of striped mullet (Mugil cephalus L.)
مؤلفین:‌ -كلايد اس. تامارو و همكاران-
مترجمین:‌ -كوروش اميني ,سيدامين ميرهاشمي‌رستمي ,مريم جرجاني-
دانلود کتاب:دانلود
کتاب " دستورالعمل تكثير مصنوعي كفال خاكستري " از سوی دکتر كوروش اميني ، مهندس سيدامين ميرهاشمي‌رستمي  مهندس مريم جرجاني (پژوهشگران موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور) ترجمه گردیده است. همچنین ویراستاری علمی این کتاب از سوی آقای دکتر منصور شریفیان (عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور) انجام شده است که در 217 صفحه از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.
هدف از تهيه اين دستورالعمل ايجاد يك راهنماي عملي براي توليد بچه ماهي نورس كفال خاكستري در مراكز تكثير و نيز كسب اطلاعات پايه‌اي براي متصدي آن مي‌باشد تا بتواند عقايد شخصي خود را جهت بهره‌برداري كامل از اين گونه بكار بندد يا از اين اطلاعات پايه براي تطابق با خصوصيات ويژه مراكز تكثير استفاده كند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code