استاندارد وزن و سن بچه ماهيان خاوياري به منظور رهاسازي
چهارشنبه 23 مرداد 1398

استاندارد وزن و سن بچه ماهيان خاوياري به منظور رهاسازي

کتاب های منتشره سالهای 73 - 93    |    1392 بازدید    |    سال انتشار: 1382    |    قیمت: 14000 ریال   

خلاصه:  مطالب اين كتاب شامل مجموعه اطلاعات تحقيقات شيلاتي پيرامون بازسازي ذخاير ماهيان خاوياري و استخواني درياي خزر از طريق تكثير مصنوعي و رهاسازي بچه ماهيان مي‌باشد.

عنوان کتاب به زبان اصلی:
مؤلفین:‌ -و.ای. لوکیانینکو و دیگران-
مترجمین:‌ -مهندس قربانعلي اماني‌عبدالملكي-
دانلود کتاب:دانلود
کتاب " استاندارد وزن و سن بچه ماهيان خاوياري به منظور رهاسازي " از سوی مهندس قربانعلي اماني‌عبدالملكي (محقق پژوهشکده اکولوژی دریای خزر)  ترجمه شده است که از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.
مطالب اين كتاب شامل مجموعه اطلاعات تحقيقات شيلاتي پيرامون بازسازي ذخاير ماهيان خاوياري و استخواني درياي خزر از طريق تكثير مصنوعي و رهاسازي بچه ماهيان مي‌باشد. همچنين اين كتاب حاوي اطلاعات لازم در زمنيه رعايت اصول علمي بويژه معيارها و شاخصهاي فيزيولوژيك٬  بيولوژيك و اكولوژيك در امر پرورش و رهاسازي است كه موجب افزايش ضريب بازماندگي و برگشت مي‌شود.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code