شانه‌دار Mnemiopsis leidyi    در درياي سياه و خزر و اثرات ناشي از ورود آن
چهارشنبه 23 مرداد 1398

شانه‌دار Mnemiopsis leidyi در درياي سياه و خزر و اثرات ناشي از ورود آن

کتاب های منتشره سالهای 73 - 93    |    1179 بازدید    |    سال انتشار: 1381    |    قیمت: 15000 ریال   

خلاصه:  این کتاب حاوي اطلاعات ارزنده‌اي درباره بيولوژي و اكولوژي شانه‌دار درياي خزر و آثار مخرب اين گونه بر ذخاير و منابع زنده دریای خزر می باشد.

عنوان کتاب به زبان اصلی:
مؤلفین:‌ -و. اف. زایتسف و همکاران-
مترجمین:‌ -مهندس قربانعلي اماني‌عبدالملكي-
دانلود کتاب:دانلود
کتاب " شانه‌دار Mnemiopsis leidyi    در درياي سياه و خزر و اثرات ناشي از ورود آن " از سوی مهندس قربانعلي اماني‌عبدالملكي (محقق پژوهشکده اکولوژی دریای خزر)  ترجمه شده است که از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.
حاوي اطلاعات ارزنده‌اي درباره بيولوژي و اكولوژي شانه‌دار درياي خزر و آثار مخرب اين گونه بر ذخاير و منابع شگ‌ماهيان ٬  ماهي كيلكا ٬  كفال ماهيان  و ماهيان خاوياري نگاشته شده است و روشهايي را  به منظور نجات اكوسيستم درياي خزر از هجوم شانه‌دار ٬ به محققين كشورهاي ساحلي درياي خزر ارائه داده است.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code