بازسازي ذخاير تاسماهيان در حوضه‌هاي درياي خزر و آزوف – درياي سياه
چهارشنبه 23 مرداد 1398

بازسازي ذخاير تاسماهيان در حوضه‌هاي درياي خزر و آزوف – درياي سياه

کتاب های منتشره سالهای 73 - 93    |    1129 بازدید    |    سال انتشار: 1380    |    قیمت: 11000 ریال   

خلاصه:  در اين كتاب مشكلات بازسازي ذخاير طبيعي ٬ مسائل مربوط به تكثير و پرورش مصنوعي٬ تكميل تكنيكهاي زيستي و تحقيقات ژنتيكي تاسماهيان مورد بررسي قرار گرفته است.

عنوان کتاب به زبان اصلی:
مؤلفین:‌ آ.پ. ایوانف و همکاران
مترجمین:‌ فضه نظری
دانلود کتاب:دانلود
کتاب " بازسازي ذخاير تاسماهيان در حوضه‌هاي درياي خزر و آزوف – درياي سياه " از سوی مهندس فضه نظری ترجمه شده است که از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.
در اين كتاب مشكلات بازسازي ذخاير طبيعي ٬  مسائل مربوط به تكثير و پرورش مصنوعي٬  تكميل تكنيكهاي زيستي و تحقيقات ژنتيكي تاسماهيان مورد بررسي قرار گرفته است.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code