اكولوژي درياي خزر
چهارشنبه 23 مرداد 1398

اكولوژي درياي خزر

کتاب های منتشره سالهای 73 - 93    |    1489 بازدید    |    سال انتشار: 1379    |    قیمت: 12000 ریال   

خلاصه:  اطلاعات مشروحي در ارتباط با اكولوژي (ارتباط موجودات گياهي و جانوري نسبت به اعماق ٬ نور ٬ دماي آب ٬ شوري و ...) و ذخاير بيولوژيك درياي خزر ارائه گرديده و به نقش منفي وجود آلودگيهايي مانند آلودگي نفتي و فرآورده‌هاي آن و سموم كشاورزي اشاره شده است.

عنوان کتاب به زبان اصلی:
مؤلفین:‌ عبدل قاسموف
مترجمین:‌ دکتر ابوالقاسم شريعتي
دانلود کتاب:دانلود
کتاب " اكولوژي درياي خزر " از سوی دکتر ابوالقاسم شريعتي (عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور)، ترجمه گردیده است که از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.
اطلاعات مشروحي  در ارتباط با اكولوژي (ارتباط موجودات گياهي و جانوري نسبت به اعماق ٬ نور ٬ دماي آب ٬ شوري و ...) و ذخاير بيولوژيك درياي خزر ارائه گرديده و به نقش منفي وجود آلودگيهايي مانند آلودگي نفتي و فرآورده‌هاي آن و سموم كشاورزي اشاره شده است.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code