باكتريها٬ جلبكها ٬ قارچها و بي‌مهرگان آب شيرين
چهارشنبه 23 مرداد 1398

باكتريها٬ جلبكها ٬ قارچها و بي‌مهرگان آب شيرين

کتاب های منتشره سالهای 73 - 93    |    1133 بازدید    |    سال انتشار: 1379    |    قیمت: 22000 ریال   

خلاصه:  ويژگيهاي فردي بخشي از ميكروارگانيزمهاي غالب آب شيرين شامل باكتريها ٬ جلبكها و بي‌مهرگان را كه به صورت مختصر و با تصاوير ارائه شده است كه به حالت شناور يا روي ساير مواد در ميحطهاي آبي مشاهده مي‌شوند.

عنوان کتاب به زبان اصلی: باكتريها٬ جلبكها ٬ قارچها و بي‌مهرگان آب شيرين
مؤلفین:‌ دکتر عباس اسماعیلی ساری
مترجمین:
دانلود کتاب:دانلود
کتاب " باكتريها٬ جلبكها ٬ قارچها و بي‌مهرگان آب شيرين " نتیجه پژوهش ‌های مولف دکتر عباس اسماعیلی ساری می ¬باشد که از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.
ويژگيهاي فردي بخشي از ميكروارگانيزمهاي غالب آب شيرين شامل باكتريها ٬  جلبكها و بي‌مهرگان را كه به صورت مختصر و با تصاوير ارائه شده است كه به حالت شناور يا روي ساير مواد در ميحطهاي آبي مشاهده مي‌شوند. نظر به اهميت اين ارگانيزمها در زنجيره حيات و بويژه در تغذيه ماهيان ٬  علاوه بر روش تهيه نمونه و محيط كشت آزمايشگاهي ٬ روش كشت انبوه جلبك ٬  تهيه نمونه و محيطهاي كشت استاندارد جهت علاقه‌مندان تألیف گرديده است.  
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code