اطلس بی مهرگان دریای خزر
چهارشنبه 23 مرداد 1398

اطلس بی مهرگان دریای خزر

کتاب های منتشره سالهای 73 - 93    |    1350 بازدید    |    سال انتشار: 1379    |    قیمت: 100000 ریال   

خلاصه:  در این کتاب همه گونه های موثق معروف جانوران بی مهره آزادزی موجود در دریای خزر تا حد ممکن گنجانیده شده است. راهنمای تشخیص پیشنهادی در کتاب برای علاقمندان به فون دریای خزر، برای محققین بنتوز و پلانکتون، تغذیه ماهی، کشتی ها و تجهیزات هیدروتکنیک، برای زمین شناسان که در جستجوی مقایسه ارگانیزم های فسیلی با ارگانیزم های کنونی هستند و برای دانشجویان، جانورشناسان و هیدروبیولوژیست ها در نظر گرفته شده است.

عنوان کتاب به زبان اصلی:
مؤلفین:‌ یا. آ. بیرشتین و همکاران
مترجمین:‌ لودمیلاد دلیناد,فضه نظری
دانلود کتاب:دانلود
کتاب "اطلس بی مهرگان دریای خزر" از سوی لودمیلا دلیناد و فضه نظری ترجمه گردیده است. همچنین ویراستاری علمی این کتاب از سوی خانم سونا حبیبیان انجام شده است که در 610 صفحه از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.
در این کتاب همه گونه های موثق معروف جانوران بی مهره آزادزی موجود در دریای خزر تا حد ممکن گنجانیده شده است. راهنمای تشخیص پیشنهادی در کتاب برای علاقمندان به فون دریای خزر، برای محققین بنتوز و پلانکتون، تغذیه ماهی، کشتی ها و تجهیزات هیدروتکنیک، برای زمین شناسان که در جستجوی مقایسه ارگانیزم های فسیلی با ارگانیزم های کنونی هستند و برای دانشجویان، جانورشناسان و هیدروبیولوژیست ها در نظر گرفته شده است. مولفین کوشیده اند تا حد امکان شناسایی گونه های گنجانده شده در کتاب را با انتخاب ساده ترین شاخص ها، بدون نیاز به ترکیبات و سایر روشهای تخصصی و تحقیقی بهبود بخشند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code