به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایرآبزیان آبهای داخلی_ گرگان، دکتر پورکاظمی، رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به همراه دکتر مرتضایی و دکتر آقایی مقدم از مزرعه ماهیان زینتی وکیلی استان گلستان_ روستای شصتکلا  بازدید کردند. در این بازدید ابتدا مهندس وکیلی- مالک وکارشناس ماهیان زینتی درخصوص نحوه فعالیت سالن ها و تکنیک های مورد استفاده در تکثیر و پرورش 20 گونه از ماهیان زینتی توضیحاتی ارائه کرد و سپس درخصوص مشکلات پرورش، بازار و صادرات ماهیان نیز مطالبی را بیان نمود. دکتر پورکاظمی نیز ضمن بازدید از حوضچه ها، سالن تکثیر و پرورش لارو و سازه های مورد استفاده در سالن، در خصوص توانمندی های موسسه در همکاری های فی مابین توضیحاتی دادند. در ادامه در نشستی صمیمی با مهندس وکیلی و مهندس شهریاری، کارشناس مسئول سالن ها، پیشنهاداتی درخصوص فعالیت های مشترک و تکثیر ماهیان ارزشمند زینتی با همکاری موسسه مطرح شد مقررگردید در این خصوص با تدوین تفاهم نامه ای در سال جدید این موضوع محقق گردد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code