به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، جلسه ای با هماهنگی بخش زیست فناوری موسسه و با حضور مجری طرح، دکتر پورکاظمی، معاون محترم پژوهشی، روسای بخش های بهداشت و بیماری های آبزیان و تکثیر و پرورش، رئیس مرکز اصلاح نژاد یاسوج، کارشناسان طرح مزبور در مراکز اصلاح نژاد یاسوج، تنکابن و کارشناسان بخش زیست فناوری در موسسه برگزار گردید، ضمن ارائه گزارش های مبسوط در ارتباط با وضعیت فعلی طرح و اقدامات صورت گرفته تا کنون، به اهم فعالیت های پیش رو و بررسی الزامات آنها پرداخته شد. در همین راستا گزارشی از ماهیان ارسال شده از مرکز SPF تنکابن که پیش از این جهت تشکیل هسته اولیه جمعیت های پایه در یاسوج منتقل شده بودند، توسط خانم دکتر لشگری ارائه گردید و پس از آن آقایان دکتر قائدی، دکتر نظری و خانم دکتر محمودی به ترتیب گزارشی از امکانات موجود در مرکز و پروژه های طراحی شده در طرح را ارائه نمودند که از سوی متخصصین حاضر در جلسه از ابعاد مختلف مورد بحث و نقد قرار گرفت. در پایان جلسه ضمن تعیین سرفصل های کاری- اجرایی آتی، برنامه زمانی سال 1398 با الویت تشکیل جمعیت های پایه ماهی قزل آلای رنگین کمان در مرکز اصلاح نژاد مرکز یاسوج با مشارکت مرکز SPF تنکابن و سایر مراکز تکثیر این گونه در کشور طراحی گردید.   
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code