به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پنجمین جلسه کمیته ترویج و انتقال یافته علمی موسسه در روز سه شنبه مورخ 24 اردیبهشت 98 در سالن جلسات برگزار گردید . در این جلسه عناوین طرح های ترویجی و برنامه پیشنهادی معاونت ترویج موسسه برای اجرا در سال 98، به همراه اعتبارات مورد نیاز آنها مطرح گردید. پس از بحث و تبادل نظر بین اعضا مقرر شد برنامه پیشنهادی موسسه برای احصاء اولویت های بخش اجرا به سازمان شیلات ایران ارائه و مطابق با نظرات آن سازمان اولویت بندی گردد. همچنین پس از اعلام نظر سازمان شیلات ایران، نسبت به تعیین اعتبار مورد نیاز برای اجرای آن برنامه ها و تامین اعتبار از جانب معاونت آموزش و ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اقدام گردد. شرح وظایف ناظرین طرح های ترویجی موسسه ارائه و پس از اصلاحات مورد نظر اعضا، به تصویب این کمیته رسید.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code