به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور_ اهواز، تکثیر ماهی صبیتی با هدف ارتقاء بیوتکنیک تکثیر این گونه و همچنین ترویج پرورش این گونه در استخر های خاکی متعلق به بخش خصوصی از دی ماه سال 1397 آغاز شد. بدین منظور تغذیه ی تخصصی مولدین دو ماه پیش از شروع فصل تکثیر شروع شد. در تاریخ 30 بهمن 97 اولین تخم ریزی در مولدین مشاهده شد و این تخم ریزی تا تاریخ 21 فروردین ماه سالجاری ادامه داشت. از تعداد 10 مولد ماده و 12 مولد نر در این مدت مقدار 6500 سی سی تخم شناور و لقاح یافته جمع آوری شد و تعداد 6 میلیون قطعه لارو یک روزه با درصد هچ تقریبی 90 درصد استحصال گردید. با مدیریت صحیح تغذیه ای مولدین برای اولین بار در این پروژه تعداد روز های تخم ریزی مولدین به مدت 50 روز  و مقدار تخم های لقاح یافته به بیش از دو برابر افزایش یافت. در سال های گذشته حداکثر تعداد روز های تخم ریزی مولدین صبیتی در ایستگاه بین 20 تا 25 روز بود. بهترین میزان بازماندگی بچه ماهی در تانک های هچری در حدود 8/5 درصد و به میزان 12000 قطعه بود که برای اولین بار این رقم در ایستگاه برای این گونه ی با ارزش دریایی ثبت شد. در پایان دوره ی تکثیر تعداد 40 هزار قطعه بچه ماهی بند انگشتی با وزن 400 تا 600 میلی گرم جهت ماهی دار کردن استخر های خاکی متعلق به شرکت پرورش میگو در منطقه ی چوئبده آبادان واگذار گردید. همچنین ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر امام خمینی (ره) در راستای ترویج تکنیک تکثیر ماهیان دریایی، با حمایت و انتقال دانش تکثیر به بخش خصوصی (شرکت ذرین میگو نصر) در تولید 42000 قطعه بچه ماهی صبیتی بند انگشتی در این بخش کمک شایانی نموده است.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code