به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور_ بوشهر، کمیته مدیریت صید شیلات بوشهر با حضور معاون و کارشناسان صید و روسای شیلات شهرستان ها، معاون پژوهشکده، مدیران اتحادیه و تعاونی های صیادی تشکیل شد. رئیس گروه بهسازی ذخائر آبزیان شیلات بوشهر در پایان نشست اعضاء این کمیته اعلام کرد: تعیین تاریخ اجرای دریابست در آبهای ساحلی محدوده استان و زمان آغاز گشت تحقیقاتی پژوهشکده میگو جهت آزادسازی فصل صید این آبزی در دستور کار این کمیته قرار داشت که مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مهندس مهدوی اظهار داشت: با توجه به نقش تأثیر گذار دریا بست در بازسازی و حفاظت ذخایر گونه های مختلف صید در خلیج فارس کلیه اعضای با اجرای آن موافقت و مقرر شد، ضمن بررسی مسائل و مشکلات اجرای این طرح در گذشته با انجام اصلاحات در کمیته اقدام لازم به عمل آید. پس از بررسی بیشتر به کمیته ارائه تا تصمیم نهائی اتخاذشود. همچنین با توجه به اینکه خوشبختانه گشت تحقیقاتی ارزیابی ذخایر میگو در محدوده آبهای استان بوشهر، هر ساله با همکاری و مشارکت فعال جامعه صیادی انجام می گیرد و نتایج تأثیر گذاری به همراه داشته است در سال جاری هم این گشت برای برآورد ذخایر و تعیین زمان آزاد سازی و میزان برداشت بهینه صید از ذخایر میگوی با مشارکت و همکاری فعال جامعه صیادی به زودی آغاز خواهدشد.کمیته مدیریت صید مجمعی متشکل از نمایندگان دستگاه های دولتی و بخش خصوصی است که وظیفه راهبری، هدایت و نظارت بر فعالیت صیادی را عهده دار است و مطابق با مفاد قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی تشکیل می شود.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code