به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور_ اهواز، در راستای اجرای طرح ملی اصلاح نژاد ماهی کپور معمولی که با همکاری های علمی فی مابین موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و موسسه تحقیقات شیلات کشور مجارستان (HAKI) و حمایت های مالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری در حال انجام است، اولین مرحله از همکاری های طرح مزبور در خرداد ماه سال جاری با مشارکت بخش خصوصی آغاز گردید و تعداد 9000 عدد بچه ماهی کپور معمولی مازاد از نژاد تاتا (وارداتی از کشور مجارستان در سال 97) با هدف بررسی روند رشد ماهیان در شرایط پرورش تجاری و تحت نظارت پژوهشگران پژوهشکده به بخش خصوصی واگذار گردید. بر این اساس مقرر گردیده در پایان فصل پرورش ضمن ثبت داده های زیست سنجی، تعدادی از ماهیان به عنوان مولد جهت نگهداری در بانک ژن کپور معمولی، بازگردانی شوند. لازم به ذکر است هم اکنون چهار گروه از کپور معمولی شامل نژاد تاتا، کپور وارداتی از کشور چین و دو گروه از کارگاه های تکثیر بخش خصوصی (بشقابی و کشیده) در پژوهشکده جمع آوری شده اند. پس از طی شدن دوره زمستان گذرانی سال گذشته عملیات کاهش تراکم ماهیان در استخرهای پرورشی پژوهشکده برای کلیه گروه ها انجام گردید و ضمن شمارش تعداد ماهیان، سنجه های زیستی آنها ثبت گردید. هدف نهایی این دوره پرورش ضمن بررسی وضعیت رشد ماهیان، تهیه مولدین برتر از هر جمعیت جهت ذخیره سازی در جمعیتهای بانک ژن ماهی کپور معمولی می باشد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code