به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، صبح روز 28 خرداد 98 ، کارگاه آموزشی آشنایی با ثبت گزارش نهایی در سامانه سمپاد توسط خانم دکتر خدامی  مسئول امور پژوهشی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی برای کلیه همکاران هیات علمی، محققان غیر هیات علمی و کارشناسان مجری پروژه در سالن کنفرانس این پژوهشکده برگزار شد. ایشان در پایان به  هریک  از پرسشهای  همکاران در این خصوص پاسخ داده و راهنمائی های لازم را بعمل آوردند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code