به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، اولین جلسه ستادی در جهت هماهنگی و برنامه ریزی اجرای این طرح ملی در 3 استان کشور در سال 98 با حضور معاون ترویج و انتقال یافته های علمی، مجریان ملی و استانی طرح، مدیر گروه میگو و سایر آبزیان موسسه و کارشناسان ستادی مربوطه در موسسه تشکیل گردید. در این جلسه ضمن ارائه گزارش هماهنگی ها و فعالیت های اولیه انجام شده در 3 استان بوشهر، خوزستان و هرمزگان، مقرر گردید در جهت هماهنگی هرچه بیشتر، برنامه عملیاتی هر استان به تفکیک، توسط مجری ملی و  با هماهنگی ستاد موسسه تهیه و به مجریان استانی ارسال گردد. عارضه سرقرمزی در میگوهای پرورشی همه ساله خسارت گسترده‌‌ای را به واسطه افت کیفیت بر پرورش‌دهندگان میگو تحمیل نموده و در نتیجه کاهش قیمت میگوی پرورشی در بازارهای جهانی (20 تا 60 سنت به ازای هرکیلو میگو) زیان هنگفتی در زمینه ارزآوری به این بخش وارد می‌نماید که در جهت پیشگیری از این عارضه، طرح ترویجی مدیریت و پیشگیری از عارضه سرقرمزی در میگوهای پرورشی در سال 96 و 97 در دو استان هرمزگان و بوشهر طراحی و اجرا گردید که با توجه به اثرگذاری موفق این طرح در سایت های الگویی همکار طرح و همچنین اعلام رضایت و مطالبه سازمان شیلات ایران جهت استمرار طرح، این طرح برای سال جاری در سطح ملی تعریف و عملیات اجرایی آن آغاز شد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code