شنبه پنجم مرداد 1398 

برگزاری کارگاه علمی

حضور دکتر علی سالارپوری از موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در گارگاه علمی منطقه ای ماهیان کمتر بهره برداری شده و ذخایر ژنتیکی و بهبود آنها
اخبار مهم سایت | بازدید: 233 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، کارگاه علمی منطقه ای ماهیان کمتر بهره برداری شده و ذخایر ژنتیکی  و بهبود آنها در محل مرکز آژانس ملی تحقیقات و توسعه منابع آبزی (NARA) سریلانکا در شهر کلمبو با حضور وزیر کشاورزی و شیلات سریلانکا ، وزیر ایالتی کشاورزی و شیلات ، روسای مراکز تحقیقاتی، دانشگاه ها، اساتید و محققان افتتاح و توسط انجمن موسسات تحقیقاتی کشاورزی آسیا و اقیانوس آرام (APAARI)، شورای تحقیقات و سیاست گذاری کشاورزی  سریلانکا(SLCARP)، کنسرسیوم بیوتکنولوژی کشاورزی و منابع بیولوژیک آسیا و اقیانوس آرام (APCoAB)، شورای کشاورزی تایوان (COA)، و مرکز تحقیقات کشاورزی بین المللی استرالیا (ACIAR) با همکاری آژانس ملی تحقیقات و توسعه منابع آبزی سری لانکا(NARA)، اداره توسعه ملی آبزی پروری سریلانکا (NAQDA)، آژانس حفاظت از محیط زیست دریایی (MEPA) و وزارت کشاورزی ، شیلات و آبزی پروری و توسعه اقتصاد روستایی سری لانکا، برگزار شد. کارگاه علمی با ارزیابی وضعیت فعلی ماهیان کمتر بهره برداری شده و ذخایر ژنتیکی دریا در سطح منطقه ای ، وضعیت تحقیق و توسعه برای  بهبود گونه های اولویت دار برای مصارف غذایی و کشاورزی به صورت گزارش وضعیت کشورها توسط شرکت کنندگان شروع شد. همچنین سپس بحث و تبادل نظر در مورد کمبود دانش و چشم انداز آینده برای تعریف اولویت های منطقه ای در مورد گونه های کمتر بهره برداری شده، ایجاد آگاهی در مورد نقش و ارزش ماهیان کمتر بهره برداری شده که دارای پتانسیل برای تنوع سبد مواد غذایی و بهبود معیشت جمعیت روستایی و ساحلی هستند به صورت میز گردهای تخصصی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. این میز گرد ها در پنج گروه شامل1) حفاظت، توسعه و استفاده از ماهیان کمتر بهره برداری شده، 2) ارتقا ارزش افزوده ، بازار و تجارت ، 3) بیوتکنولوژی و بهبود مصرف، 4) مشارکت و توسعه ظرفیت های همکاری، 5) سیستم یکپارچه اشتراک گذاری منطقه ای داده ها تقسیم بندی شدند. سپس در پایان به بررسی استراتژی های  مدیریت ماهیان کمتر بهره برداری شده و تدوین چارچوب حقوقی و سیاست گذاری برای ترویج حفاظت و استفاده پایدار از ماهیان کمتر بهره برداری شده  در سطح منطقه ای پرداخته شد. دکتر سالارپوری علاوه بر ارائه گزارش از وضعیت ماهیان کمتر بهره برداری شده و ذخایر ژنتیکی ایران، ضمن مشارکت فعال در میزگردها و بحث و تبادل نظر در گروه ها، به عنوان یکی از سخنرانان نهایی برای نتیجه گیری و تدوین چهارچوب های حقوقی و سیاست گذاری ترویج حفاظت و استفاده پایدار از ماهیان کمتر بهره برداری شده به تبین دیدگاه های کارشناسی پرداختند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code