یک شنبه بیستم مرداد 1398 

جلسه شورای پژوهشی

پنجاه و چهارمین جلسه شورای پژوهشی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور برگزار شد
اخبار مهم سایت | بازدید: 501 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پنجاه و چهارمین جلسه شورای پژوهشی روز شنبه مورخ 19مرداد 98 در سالن جلسات برگزار گردید. دکتر سید مرتضایی، معاون پژوهش و فناوری موسسه همچنین دبیر جلسه شورای پژوهشی، توضیحاتی در خصوص اساس نامه و موارد قابل طرح را بیان نمودند. دکتر بهمنی، ضمن خوشامدگویی و تشکر از حضور دکتر سلطانی، خانم دکتر فلاحی، دکتر عبدالحی و سایر اعضا، با اشاره به اهمیت شورای پژوهشی به عنوان بالاترین رکن موسسه پس از هیات امنا، خواستار برنامه گذاری و سیاست گذاری های صحیح و مناسب در این شورا جهت حل مشکلات کشور خصوصا بخش اجرا شدند. سپس آقایان دکتر سید مرتضایی، دکتر حسین زاده صحافی و دکتر مرادی به ترتیب عملکرد معاونت پژوهش و فناوری، معاونت ترویج و انتقال یافته ها و معاونت پشتیبانی و برنامه ریزی در سال 97 و پیش بینی برنامه معاونت های مذکور در سال 98 را ارائه نمودند. سپس اعضای محترم شورا ضمن بیان نفطه نظرات در خصوص عملکرد و برنامه های اعلام شده از سوی معاونت ها ، رهنمودها و پیشنهاداتی را  بیان داشتند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code