به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، به منظور آشنایی و بررسی فعالیت های پژوهشی ایستگاه تحقیقاتی نرمتنان خلیج فارس، دکتر بهمنی رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، دکتر مرتضایی معاون پژوهش و فناوری و دکتر حسین زاده معاون ترویج و انتقال یافته های علمی روز یکشنبه مورخ 1398/5/27 از ایستگاه تحقیقاتی نرمتنان خلیج فارس واقع در بندرلنگه بازدید به عمل آوردند. در ابتدا مهندس رامشی مهمترین دستاوردهای دارای قابلیت تجاری سازی و همچنین فعالیت های پژوهشی جاری ایستگاه در راستای ارزیابی و بازسازی ذخایر آبزیان را توضیح داد. وی اظهار داشت: پژوهش های خاتمه یافته بیشتردر زمینه تکثیر و پرورش خیار دریایی، ماهیان تزئینی و نرمتنان خلیج فارس است. در حال حاضر نیز پروژه های پژوهشی با عناوین"معرفي ماهي سوکلا به صنعت آبزي پروري کشور از طریق واردات بچه ماهي و تهیه ماهیان جوان و پیش مولد و مولد سازی آنها در شرایط آب و هوائی استان هرمزگان" و  "تولید تجاری دوکفه ای خوراکی Saccostrea cucullata  در استان هرمزگان"در ایستگاه مذکور در حال اجرا هستند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code