شنبه دوم شهریور 1398 

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

دکتر محمودی، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان بازدید کرد.
اخبار مهم سایت | بازدید: 252 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، در روز شنبه مورخ 1398/5/26 دکتر محمودی معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر علی شهریاری معاون مدیر کل خدمات فنی سازمان، دکتر حاجبی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان در محل پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان حضور یافتند. در ابتدا طی جلسه مشترک، آقای دکتر مرتضوی مروری بر مهمترین دستاوردهای دارای قابلیت ترویج و تجاری سازی داشته و سپس آقای دکتر محمودی و تیم همراه بازدیدی از آزمایشگاه ها و امکانات پژوهشی پژوهشکده به عمل آوردند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code