به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، دکتر بهمنی رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، دکتر مرتضایی معاون پژوهش و فناوری و دکتر حسین زاده معاون ترویج و انتقال یافته های علمی به اتفاق دکتر مرتضوی رییس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان روز یکشنبه مورخ 1398/5/27 از شرکت فراورده های شیلاتی بندرعباس واقع در شهرک صنعتی بندرعباس بازدید به عمل آوردند. در این بازدید مهندس محبی مدیرعامل شرکت، توضیحات مبسوطی در زمینه فعالیت ها و ظرفیت تولید فرآورده های شیلاتی نظیر کنسرو ماهی و میگوی فرآوری شده ارایه کرد. در این بازدید زمینه های همکاری مشترک بین پژوهشکده و شرکت مورد بررسی قرار گرفت.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code