به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی_ گرگان، جلسه کارگروه ترویج و انتقال یافته ها به منظور بررسی مقالات ارائه شده توسط همکاران جهت ثبت در تالار ترویج با حضور دبیر و تعدادی از اعضای این کارگروه در محل سالن اجتماعات مرکز تشکیل گردید. مقالات ارائه شده توسط همکاران با عناوین ارزیابی زیست محیطی توسعه آبزی پروری منطقه گنبد (بی بی شيروان)، بررسی و ميزان تاثير آلودگی های نفتی بر روی سيستم ايمنی 5 گونه ماهيان خاوياری دریای خزر و مدیریت بهداشتی، انتخاب بچه میگو در مراکز تکثیر به عنوان یافته ها و دستورالعمل ترویجی و ثبت در تالار ترویج  این مرکز و موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code