به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان_ بندرعباس، بر اساس گشت های تحقیقاتی پژوهشکده که با مشارکت جامعه صیادی استان هرمزگان و اداره کل شیلات هرمزگان طبق برنامه زمانبندی از دی ماه 1397 شروع و در شهریور 1398 خاتمه یافت، وضعیت ذخیره میگو، میزان رشد، ورود جمعیت نوپا به صیدگاه، مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس نمونه برداری های انجام شده، زمان آزادسازی صید میگو در سال 1398، سیزدهم مهر ماه پیشنهاد گردید.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code