به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، نشست آموزشی- ترویجی، انتقال یافته های علمی حاصل از پروژه های تحقیقاتی انجام گرفته با حضور صیادان، بهره برداران ومدیران شیلاتی استان سیستان و بلوچستان در محل اداره شیلات کل شیلات استان سیستان و بلوچستان تشکیل برگزار گردید.
در این نشست که با حضور مدیر کل محترم شیلات استان، معاون صید شیلات استان، رئیس مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور و همکارانی از موسسه تحقیقات علوم شیلاتی و معاونت صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات و دیگر دست اندرکاران تشکیل در محل اداره کل شیلات چابهار تشکیل شد، نتایج پروژه های تحقیقاتی زیر با عنوان:
-وضعیت ذخایر منابع کف زی
-وضعیت  ذخایر شاه میگو خاردار
-وضعیت ذخایر تن ماهیان
-جلب مشارکت بهره برداران در مدیریت ماهیگیری 
-اقدامات انجام شده در خصوص افزایش بهره وری صید به روش لانگ لاین در آبهای ایران
به صیادان و دست اندرکاران  ارائه شد و نقطه نظرات صیادان و دست اندرکاران مدیریت شیلاتی برای هر کدام از موضوعات و نتایج، به بحث و تبادل گذاشته شد. در این نشست مدیران تعاونی های صیادی شهرستان های مختلف حضور داشته و به صورت فعال در هر کدام از موضوعات مشارکت کردند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code