به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، دکتر محمود بهمنی در نشست مشترک مدیران موسسه با مسئولان و کارشناسان معاونت صید و صیادی سازمان شیلات ایران، گفت: در حال حاضر مهمترین موضوع، بحث چگونگی تسهیل ارتباطات و تبادل اطلاعات میان دو مجموعه است. زیرا با توجه به نتایج ارزشمندی که تحقیق و پژوهش به ارمغان می آورد، می توان صید و ادوات مربوط به آن را با درایت هرچه بیشتری مدیریت کرد. اگرچه تاکنون در همکاری میان سازمان شیلات ایران و موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، خللی وارد نشده، اما برای کنترل بهتر صید و حفاظت از ذخایر دریاها لازم است این روند، سیر صعودی به خود گرفته و دو طرف با تکیه بر خرد جمعی به اهداف مد نظر برسند. در این نشست دکتر محبی، معاون صید و صیادی سازمان شیلات ایران گفت: تحقیقات، بستر مکملی برای سازمان شیلات ایجاد می کند تا قدرت بیشتری برای دفاع از مواضع و سیاست های خود داشته باشد. خوشبختانه با توجه به رویکرد مدیریت موسسه، فصل جدیدی از همکاری ها انتظار می رود که خروجی آن، بهبود هرچه بیشتر روند صید و صیادی خواهد بود. تقویت و بهبود سیستم آمار صید شیلات ایران، جلب مشارکت بهره برداران در مدیریت ماهیگیری، ارزش افزوده صید و صیادی، تنظیم فصل صید آبزیان و مشارکت بیشتر موسسه در مدیریت ماهیگیری از جمله موضوعات مهم مورد بحث در این نشست به شمار می رود. گفتنی است در این نشست، دکتر مرادی، دکتر حسین زاده و دکتر مرتضایی از معاونان موسسه و دکتر نادری، دکتر شاهی فر و مهندس حسینی از مسئولان و کارشناسان معاونت صید و صیادی نیز حضور داشتند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code