به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، در مراسم تودیع و معارفه معاون پژوهشی و مشاور و رئیس حوزه ریاست موسسه، دکتر محمود بهمنی ضمن تاکید مجدد بر اینکه تغییر مدیریت ها به دلیل ضعف آنها نیست، گفت: درصددیم جریان جدید و انرژی تازه‌ای را به مجموعه تزریق کنیم تا بتوان به اهداف مشخص شده موسسه آن هم در شرایط فعلی کشور که بسیار حساس است، دست پیدا کنیم. رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور افزود: دکتر مرتضایی و مهندس آذینی در ارتباط با مسئولیتی که داشتند صداقت و محرمیت را رعایت کردند و دو بزرگوار با دلسوزی و تلاش در پیشبرد موضوعات، به خوبی موفق بودند. وی معتقد است: باید بتوان از ظرفیت ها و پتانسیل های این افراد در بخش های دیگری حتما استفاده کرد. زیرا چنین اشخاصی دارای تجربه ارزنده هستند. دکتر بهمنی با بیان اینکه بخش پژوهشی هر موسسه تحقیقاتی به عنوان پیشانی آن مجموعه تلقی می شود، اضافه کرد: محققان ما باید جایگاه خود را پیدا کرده و تسهیل گر و هدایتگر کار یکدیگر باشند. بنابراین همه پرسنل باید با همکاری دائمی، موسسه را در رسیدن به رسالت اصلی خود که همانا پیشبرد اولویت‌های وزارتخانه و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است، یاری کنند. در پایان دکتر بهمنی از زحمات دکتر مرتضایی و مهندس آذینی تقدیر و برای دکتر حافظیه و دکتر دادگر در مسئولیت جدید، آرزوی موفقیت کردند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code