به گزارش روابط عمومي مركز تحقيقات شيلات آبهای دور- چابهار جناب آقای دکتر بهمنی ریاست محترم موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به اتفاق ریاست محترم مرکز تحقیقات شیلاتی آبها دور-چابهار آقای دکتر حسینی، مشاور محترم رئیس موسسه آقای دکتر تقوی، معاون محترم ترویج و انتقال یافته ها آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر عوفی کارشناس متخصص بخش اکولوژی موسسه با جناب آقای بامری معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه چابهار نشستی در محل فرمانداری چابهار برگزار کردند. در این نشست آقای دکتر بهمنی ابتدا ضمن معرفی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و بیان اهداف سازمانی آن نسبت به وظایف حاکمیتی موسسه در خصوص مدیریت صید آبزیان بویژه نتایج حاصل از گشت های تحقیقاتی توده آبزیان کفزی در دریای عمان بوسیله شناور تحقیقاتی فردوس ۱ برای ارایه راهکارهای مناسب به بخش اجرا و بهره بردارن صیادی خرد جهت برداشت بهینه ذخایر مطالبی را عنوان کردند. مشارکت جامعه صیادی خرد در حین اجرای گشت های تحقیقاتی و مشاهده مستقیم در عملیات صید و ارایه نتایج بدست آمده در پایان  هر دوره گشت تحقیقاتی به بهره برداران  از دیگر موضوعاتی بود که دراین نشیت بر آن تاکید داشتند. همچنین، از جناب آقای فرماندار برای بازدید از گشت تحقیقاتی اخیر که در ۲ تا ۳ روز آینده در دریای عمان سواحل استان سیستان و بلوچستان شروع خواهد شد دعوت بعمل آمده است.  آقای بامری در ابتدا ضمن تبریک هفته وحدت و خیر مقدم خدمت ریاست محترم موسسه و هیات همراه ذخایر شیلاتی موجود در آبهای استان سیستان و بلوچستان را ویژه بیان کردند و از پتانسیل های مهم برای توسعه سواحل مکران و اشتغال زایی عنوان شد. محدود بودن ذخایر آبزیان و برداشت پایدار از ذخایر و حفظ آن برای آیندگان از موضوعاتی بودند که ایشان بر آن تاکید داشتند و عنوان کردند که انجام گشت های تحقیقاتی برای برآورد ذخایر می تواند در برداشت از پایدار ذخایر به جامعه صیادی کمک نماید. در پایان ایشان قول مساعد برای حمایت ها و مساعدت های مورد نیاز برای جذب اعتبارات استانی جهت انجام طرح های تحقیقاتی دراستان که منجر به حفظ ذخایر، توسعه منطقه و اشتغال جامعه بهره بردار در حوزه صید و صیادی و آبزی پروری گردد را  دادند. در پایان ایشان اشاره داشتند که نتایج گشت تحقیقاتی اخیر در اولین فرصت در شورای اداری شهرستان چابهار در محل فرمانداری در حضور جامعه صیادی توسط مرکز تحقیقات شیلات ارائه شود.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code