به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور_ چابهار، مطابق برنامه زمان بندی انجام گشت های تحقیقاتی طرح کلان برآورد میزان توده زنده کفزیان خلیج فارس و دریای عمان به روش مساحت جاروب شده و پایش پارامتر های شاخص اکولوژیک، اولین گشت تحقیقاتی این طرح برای پوشش دادن آبهای دریای عمان محدوده استان سیستان و بلوچستان از تاریخ پنج شنبه 23 آبان ماه 1398با استفاده از شناور تحقیقاتی فردوس-یک آغاز گردید. لازم به ذکر است که در سال جاری مطابق سال های قبل نمونه برداری های صید ترال کف به همراه اطلاعات اکولوژیکی زیستی و غیر زیستی از قبیل پلانکتون، بنتوز، ایکتیوپلانکتون، ثبت پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب صورت می گیرد.
اهداف مهم این طرح عبارتند از: 
1 -برآورد ميزان توده زنده (بيوماس) گونه ها يا گروه های آبزی مختلف موجود در صيد ترال كف در آبهاي خليج فارس و دريای عمان .
2- تعيين ميزان صيد بر واحد سطح (CPUA) گونه ها يا گروه های آبزی مختلف آبزي كفزي به تفكيك اشكوبها و لايه های عمقی مختلف 
3- تعيين تركيب گونه اي و نسبت آنها با تاكيد بر محاسبه ميزان صيد دورريز .
4- تعيين الگوی پراكنش گونه های مهم تجاری در خليج فارس و دريای عمان .
5- تعيين روند تغييرات ميزان CPUA و بيوماس در مقايسه با سال
های قبل .
6-تعیین ارتباط میزان صید بر واحد سطح و بیوماس با پارامترهای محیط زیستی (کلروفیل a ، میکرو زئو پلانکتون، ماکروزئوپلانکتون، ماکرو بنتوز و ....)
7- تعیین ارتباط میزان صید بر واحد سطح و بیوماس با پارامترهای محیط غیر زیستی(پارامترهای فیزیکی وشیمیایی، وضعیت آلاینده های آلی ومعدنی، روند تغییرات مواد مغذی و ... ) 
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code