به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، جلسه کارگروه ساماندهی آزمایشگاه های تابعه سازمان تشکیل شد. در این گردهمایی دکتر محسنی و خانم مهندس پرتوی از دفتر امور پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به همراه نمایندگان عضو کارگروه از مؤسسات تابعه سازمان حضور داشتند و درخصوص تعیین شاخص های چکونگی اعطای اعتبار (وام خرید تجهیزات) به مؤسسات و مراکز تابعه سازمان  تبادل نظر داشته و  شاخص هایی در این خصوص تعیین نمودند و موارد مصوب در جلسه توسط دکتر محسنی ثبت شد تا  به رئیس سازمان  جهت صدور دستور ارائه شود. در ادامه جلسه، با انتخاب اعضاء، داوران انتخاب آزمایشگاه برتر سازمان تعیین گردیدند و نماینده مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور نیز به عنوان یکی از داوران انتخاب گردید.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code