دوشنبه هجدهم آذر 1398 

جلسه سه جانبه کارگروه ترویج در استان گلستان

جلسه بین مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی، مرکز آموزش تحقیقات کشاورزی و اداره ترویج جهاد استان در سالن کنفرانس مرکز تشکیل گردید
اخبار مهم سایت | بازدید: 367 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی مرکزتحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی_ گرگان، در این کارگروه در خصوص انجام طرح های مشترک ترویجی در حوزه آبزی پروری در زمینه های میگو در سایت گمیشان،  ماهیان گرمابی و سردآبی درحوزه شهرستان گنبدکاووس ، تخصیص اعتبارات برای اجرای طرح های ترویجی مشترک درحوزه آبزی پروری، معرفی مروجان پهنه در بخش آبزی پروری ماهیان گرمابی و سرد آبی در حوزه شهرستان گنبدکاووس توسط اداره ترویج بحث وگفتگو بعمل آمد.همچنین چگونگی ارتباط با بهره برداران آبزی پروری در استان و آشنایی آنها با روش های نوین پرورش آبزی پروری ، برگزاری دوره های آموزشی برای مروجان پهنه درزمینه های مختلف آبزی پروری، پیگیری و ارتباط تنگاتنک بیشتر بین سه ارگان حاضر در جلسه و با اداره کل شیلات استان مورد بحث و گفتگو بین اعضای کارگروه ترویج قرار گرفت.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code