به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، هیات همراه با دکتر بهمنی (دکتر بازرگان معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر زارع قائم مقام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر اسحاقی رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، دکتر آمیقی رودسری معاون پژوهش موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی و جمعی از محققان و مدیران موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور) ساختار و فعالیت بخش های مختلف کشتی فردوس یک را مورد ارزیابی فنی قرار دادند و روند نمونه برداری به روش ترال انواع ماهیان صید شده شناسایی و زیست سنجی شدند. به طور همزمان از دستگاه نمونه برداری جهت بررسی فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب در اعماق مختلف همچنین نمونه برداری از بستر دریا بازدید به عمل آمد. در نشست صمیمی ریاست محترم موسسه با ناخدای کشتی نیز نقاط قوت و ضعف کشتی و طرح کلان ارزیابی ذخایر مطرح شد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code