به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور، نشست تخصصی چالش های بهداشتی صنعت تکثیر و پرورش ماهیان دریایی توسط پژوهشکده با حضور کارشناسان و مدیران بخش خصوصی دست اندرکار صنعت تکثیر و پرورش ماهیان دریایی در جنوب کشور و برخی مسئولین منطقه در سالن اجتماعات اداره کل شیلات استان بوشهر مورخ 24 دی ماه  1398برگزار شد. در این نشست، سخنرانانی از ادارات کل شیلات و دامپزشکی استان بوشهر، پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور (اهواز)، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز،  جهاد دانشگاهی تهران و بوشهر به بیان مباحث تخصصی و کاربردی پرداختند. ، مهمترین موضوعات مطرح شده در این نشست، اختصاص به وضعیت فعلی و برنامه های تکثیر و پرورش ماهیان دریایی در استان بوشهر، بیوتکنیک تکثیر و پرورش ماهی باس دریایی آسیایی و اقدامات انجام یافته در زمینه تکثیر، پرورش، بهداشت و بیماریهای ماهیان دریایی در ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر امام (ره) و پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، بیماریهای شایع در مراکز تکثیر و قفس های پرورش ماهی باس دریایی آسیایی، مدیریت بهداشتی و ایمنی زیستی در مراکز تکثیر و پرورش ماهیان دریایی، پیشگیری از بیماریهای ماهیان دریایی با استفاده از واکسیناسیون داشت. برنامه های این نشست به طور همزمان از طریق ویدیو کنفرانس در ستاد مرکزی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور (تهران) و  پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور (اهواز) به اشتراک گذاشته شده بود. در انتهای برنامه، پرسش و پاسخ های مرتبط با چالش های بهداشتی صنعت تکثیر و پرورش ماهیان دریایی در جنوب کشور توسط حضار و مشارکت کنندگان ویدیو کنفرانسی مطرح شد و در جمع بندی مطالب توسط دکتر دشتیان نسب، رئیس پژوهشکده میگوی کشور بر لزوم توسعه تحقیقات کاربردی جهت افزایش بازدهی تولید و تکثیر ماهی باس دریایی آسیایی و به خصوص گونه های ماهیان دریایی بومی جنوب کشور، ضرورت آموزش نیروی انسانی ماهر و متخصص، توجه به سایر چالش ها از جمله غذا، بازار ، تهدیدات بیولوژیک و ارتقای روش های تشخیص، پیشگیری و درمان ماهیان دریایی تاکید نمودند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code